آلبوم من ◂ سید الحکماء مرعشی
میر سید علی شرف الدین حسنی مرعشی نجفی، ملقب به «سید الحکماء» جد آیت الله مرعشی نجفی می باشد